Ślaz zaniedbany

Nektarodajność: 51-100 kg/ha

Pyłkodajność: brak

Kolor pyłku: