Harmonogram

Prowadzi: mgr inż. Marek Podlewski – mgr inż. zootechnik, nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, właściciel Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego oraz pasieki hodowlanej linii kujawskiej, wiceprezes Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza oraz specjalista ds.pszczelarstwa Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie, inseminator matek pszczelich , rzeczoznawca chorób pszczół. Realizowane tematy badawcze: „Metody przechowywania i oceny jakości nasienia trutni”; „Rola mleczka pszczelego w wiosennej stymulacji rodzin pszczelich”.

PROGRAM SZKOLENIA

10.04.2020 Sobota
 9.15 – 10.45- Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu.

10.45 – 11.00 Przerwa 

11.00 – 13.00 – Elementy współczesnej gospodarki pasiecznej w aspekcie zdrowotności pszczół, wydajności i jakości pozyskiwania miodu.

13.00 – 14.00 Przerwa

14.00 – 15.00Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność pszczół
15.00 – 16.30 –Wybrane elementy rotacyjnej gospodarki pasiecznej- ich wpływ na zdrowotność  pszczół

11.04.2020 – Niedziela


10.30 – 12.00 – Wpływ chorób pszczół, głównie Varroa Destructor, na rozwój i kondycję rodzin pszczelich
12.00 – 12.15 – Przerwa 
12.15 – 13.45-  Wpływ chorób pszczół, głównie Varroa Destructor, na rozwój i kondycję rodzin pszczelich

13.45 – 14.30

 14.30 – 16.00 – Selekcja pszczół drogą do utrzymania zdrowych i silnych rodzin pszczelich